Wie zijn wij?

In de jaren 80 van de vorige eeuw is vanuit verschillende initiatieven besloten om een stichting op te zetten met het doel de gemeenschap te informeren over Halal voeding. Vanuit die stichting is vervolgens het bedrijf Halal Voeding en Voedsel Keuringsdienst, Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA), van start gegaan in 1996. Er was een transparante en strenge structuur van audits, inspecties en afgifte van Halal certificaten opgezet en op basis hiervan en goed onderhouden internationale samenwerking kreeg HFFIA een wereldwijde erkenning voor haar werkwijze.

HFFIA is een betrouwbare partner die middels haar werkwijze en met haar klanten Halal certificering tot een hoger plan brengt. HFFIA is geaccepteerd en geaccrediteerd door grote, internationale organisaties en accreditatie organen, waaronder:

Federation of Muslim Organisations

1975

Muslim Information Centre

1980

MIC research about Halal certifiers and food

1988

Halal Feed and Food Foundation

1994

Halal Feed and Food Inspection Authority

1996

Visie?

“Als wereldwijd erkend certificeringbureau verstrekken wij Halal garantie aan bedrijven en
consumenten.”

Missie?

“De moslimgemeenschap over de hele wereld voorzien van Halal voeding die op de juiste wijze is geproduceerd en gecontroleerd.”

Werk vanuit je identiteit als moslim

Maak van het waarborgen van halal jouw levenswerk
Verantwoordelijk, eerzaam en uitdagend werk
Dankzij HFFIA eten miljoenen mensen wereldwijd halal
Werken in een jong, dynamisch en islamitisch gedreven team