Halal Quality Assurance System .


Wanneer een bedrijf halal is gecertificeerd is het van belang dat de halalwaardigheid van de producten ook in de toekomst wordt gegarandeerd. Dit is mogelijk via het HFFIA Halal Quality Assurance System. De HVV Keuringsdienst schrijft, samen met het desbetreffende bedrijf, een Halal-Protocol dat op maat wordt uitgewerkt. Het desbetreffende bedrijf dient vervolgens dit Halal-Protocol in het eigen productiesysteem door te voeren. Het Halal Quality Assurance System is er op gericht om te allen tijde de halalwaardigheid van halal-gecertificeerde producten te garanderen.

Het Halal-Protocol bestaat onder andere uit de volgende punten:

• Hoe om te gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten.

• Hoe om te gaan proefproducties.

• Hoe om te gaan met productieplanning, productie-aanmelding bij de HVV Keuringsdienst en de productiewijze.

• Hoe om te gaan met reiniging van al het materiaal, alle productie-units en de productielijnen die nodig zijn bij het produceren van een halal product.

• Hoe om te gaan met halal-producties.

• Het gebruik van re-work in de productie van halal-producten.

• Hoe om te gaan met het halal eindproduct.

• Hoe om te gaan met opslag en distributie.

• Hoe kunnen alle hierboven genoemde punten gewaarborgd worden en hoe is de track-and-tracebillity binnen het bedrijf.

• Coderingssysteem voor halal (toegestane) grondstoffen, additieven en proceshulpstoffen.

• Coderingssysteem voor halal producties en halal producten.

• Het in gebruik nemen van een database met alle toegestane (halalwaardige) grondstoffen, additieven, proceshulpstoffen en de daarbij behorende producenten / leveranciers waarbij ook de status van deze materialen wordt vermeld.

• Hoe om te gaan met aankoop van halal grondstoffen, additieven en proceshulpstoffen.

• Hoe om te omgaan met nieuwe grondstoffen, additieven, proceshulpstoffen, veranderingen in de halal toegestane grondstoffen, het omgaan met nieuwe producenten, leveranciers van grondstoffen, additieven en proceshulpstoffen welke een producent wil gaan verwerken in producten die halal geproduceerd dienen te worden.