Halal certificering / Aanmelden .


U kunt het formulier invullen om zich aan te melden. Indien u eerst nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar application@halal.nl

Graag uw aandacht voor het volgende:

  • Geheimhouding wordt in acht genomen tenaanzien van de verstrekte gegevens. Een aanmelding kan geweigerd worden om de volgende redenen:
  • Indien er varkensderivaten in de fabriek / op de productie lijn waarop de producten in scope voor Halal certificering verwerkt worden
  • Indien er dierlijke materialen verwerkt worden en er geen natte reiniging plaats vindt
  • indien er alcohol wordt gebruikt in het product
  • in geval van slachten: het gebruik van bedwelming
  • indien er een belangenverstrengeling of conflict met onpartijdigheid wordt geconstateerd

Vervolg:

  • De aanvraag zal door de Decision Committee worden geëvalueerd. De aanvrager zal geïnformeerd worden over het besluit om wel of niet tot Halal certificering over te gaan
  • Indien de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt er een oriënterend gesprek gepland. De kosten voor het gesprek a € 75,– per uur worden in rekening gebracht.

Tijdens het gesprek worden de volgende zaken toegelicht:

Het HFFIA Halal Quality Assurance System en het Halal certificeringtraject zal worden uitgelegd. Daarbij wordt de nodige aandacht gegeven aan de relevante Halal Standaarden afhankelijk van de betrokken afzetmarkten.

Ook worden het certficeringscontract en de kosten besproken. Na afloop van het gesprek volgt een offerte.

Zodra het contract is overeengekomen en ondertekend zal het evaluatie proces van start gaan: De screening van de grondstoffen wordt opgestart, een audit van de productielocatie(s) (stage 1 en stage 2) wordt ingepland, het traject wordt beoordeeld door de Decision Committee. Na succesvolle afronding worden het Halal certificaat en Halal logo afgegeven waarna er een jaarlijks hercertificering audit zal volgen.